14/5/11

Λινοθώρακας με Φολίδες στις ΕπωμίδεςΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΛΙΝΟΘΩΡΑΚΑ ΜΕ ΦΟΛΙΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΩΜΙΔΕΣΥβριδική ανακατασκευή λινοθώρακα. Η φολιδωτή μεταλλική επένδυση στις επωμίδες δεν συνεχίζεται σε ολόκληρη την επιφάνεια του λινοθώρακα. Το κυρίως σώμα του θώρακα αποτελείται μονάχα από κατάλληλο (δηλ.αυξημένο) αριθμό στρώσεων λιναριού επεξεργασμένου με φυσικές μεθόδους σκλήρυνσης.

Ο θώρακας έχει επικαλυφθεί με διακοσμητικά μοτίβα έτσι ώστε να ενισχυθεί η καλαισθησία του και ταυτόχρονα να αποκτήσει μία ιδιαιτερότητα σύμφωνα βέβαια με τις απαιτήσεις του κατόχου του. Παρόλλο την έλλειψη μεταλλικών ενισχύσεων, τέτοιου είδους φαινομενικά απλοϊκές κατασκευές ήταν ικανές να αποτελέσουν ικανότατους αμυντικούς μηχανισμούς προστασίας. Έχει αποδειχθεί πειραματικά πως η ικανότητα αντίστασης στην διάτριση από βέλος του εν λόγω θώρακα είναι πολύ υψηλή πράγμα που σε κάποιο βαθμό κάνει την χρήση επιπλέον φολίδων (δερμάτινων, μεταλλικών κλπ) να φαντάζει πλεονασμός.

Οι απλοϊκοί λινοθώρακες, κατασκευασμένοι μονάχα από λινό αποτελούσαν την πρακτικότερη λύση για εκείνους τους οπλίτες που εξαιτίας οικονομικών περιορισμών δεν ήταν σε θέση να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή πιό πολύπλοκων κορσέδων οι οποίοι φυσικά απαιτούσαν πιο υψηλά κόστη παραγωγής. Ως αποτέλεσμα όλοι οι οπλίτες, από όλα τα οικονομικά στρώματα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην προμήθεια αμυντικού οπλισμού, ακόμα και οι πιο οικονομικά αδύναμοι.

Ο λινοθώρακας αυτός αυτή είναι ένα παράδειγμα της μεγάλης κατασκευαστικής προσαρμοστικότητας του ιδιαίτερου αυτού τύπου θωράκισης. Με βάση τα εικονογραφικά καλλιτεχνικά ευρήματα ο αριθμός των πιθανών κατασκευαστικών συνδιασμών ξεπερνάει τις τρείς δεκάδες και περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 διακριτούς τύπους θωράκισης που θεωρητικά θα μπορούσαν να συνδιαστούν χωρις προβλήματα πάνω στον ίδιο θώρακα.


Ο λινοθώρακας που παρουσιάζεται στο βίντεο αποτελεί κατασκευή του Δημητρίου Κατσίκη και παρουσιάστηκε επίσημα στο Περιοδικό ΣΤΡΑΤΟΙ & ΤΑΚΤΙΚΕΣ (τεύχος Δεκεμβρίου 2010).

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ" , σε συνεργασία με τον Ερευνητή Δημήτριο Κατσίκη.