14/8/11

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δ. ΧΟΥΡΜΟΥΣΙΑΔΗ
ΣΤΟΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ .