12/5/13

10 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΑΣ

Η Αόρατη Γεωμετρία-Αρχαία Ελλάδα-Pythagoras (en)-Αρχαία Έφεσος & Πέργαμος-Αλέξανδρος ο Μέγας-Battle of Marathon (en)-Μέγας Αριστοτέλης-Η Ασπίδα του Αχιλλέως-Σούνιο-Ραμνούς-Αγών-Ελεύθερνα
 Η Αόρατη Γεωμετρία-Αρχαία Ελλάδα
Pythagoras (en)
Αρχαία Έφεσος & Πέργαμος
Αλέξανδρος ο Μέγας
Battle of Marathon (en)

 
Μέγας Αριστοτέλης
Η Ασπίδα του Αχιλλέως
Σούνιο-Ραμνούς
Αγών
Ελεύθερνα