16/2/14

Ελλάδα - Θριαμβεύοντας στο χρόνο

Μια διαδρομή στην Ελλάδα  μέσα από τον χρόνο των προηγούμενων δεκαετιών .