29/9/16

Η γεωργία ξεκίνησε στην Ελλάδα. Μία ενδιαφέρουσα συζήτηση για την απαρχή της γεωργίας στον κόσμο.